Lantbruksmaskiner 1 Kurskod: LAULAT01 Poäng: 100

Kursen lantbruksmaskiner 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 4–5.