Lantbruksdjur – specialisering Kurskod: LANLAN00S Poäng: 100

Kursen lantbruksdjur – specialisering omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialområde.