Lackeringsteknik för tunga fordon Kurskod: LACLAR0 Poäng: 200

Kursen lackeringsteknik för tunga fordon omfattar punkterna 2–6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte.