Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik Kurskod: LAALAS0 Poäng: 100

Kursen lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik omfattar punkterna 1–2 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte.