Konstarterna och samhället Kurskod: KOSKOS0 Poäng: 50

Kursen konstarterna och samhället omfattar punkterna 2–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.