Konferens 3 Kurskod: KONKON03 Poäng: 100

Kursen konferens 3 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på 3–7. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.