Konsthantverk 4 Kurskod: KOHHAN04 Poäng: 100

Kursen konsthantverk 4 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–5 och punkt 7. I kursen behandlas utökade fördjupade kunskaper.