Järnvägsbyggnad 3 Kurskod: JÄRJÄR03 Poäng: 200

Kursen järnvägsbyggnad 3 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.