Industriell design Ämneskod: INL

Ämnet industriell design handlar om att ta fram produkter som är avsedda att tillverkas i industriell produktion och hitta lösningar som är anpassade till både människa och miljö. Det är tvärvetenskapligt och belyser design ur ett tekniskt och konstnärligt perspektiv. Ämnet får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.