Industrirörteknik 1 Kurskod: INDIND01 Poäng: 100

Kursen industrirörteknik 1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.