Material och miljö Kurskod: HVKMAE0 Poäng: 100

Kursen omfattar punkterna 4–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper om material och miljö.