Hantverk – introduktion Kurskod: HAVHAV0 Poäng: 200

Kursen hantverk – introduktion omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper inom den valda inriktningen eller profilen.