Frisör 4 Kurskod: HAVFRI04 Poäng: 200

Kursen frisör 4 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 5 och 10. I kursen behandlas utökade fördjupade kunskaper i ämnet.