Finsnickeri 4 – specialisering Kurskod: HAVFIN04S Poäng: 50

Kursen finsnickeri 4 – specialisering omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1. I kursen behandlas grundläggande kunskaper om tekniker och metoder inom valt specialiseringsområde närliggande inriktningen, eller mindre vanligt förekommande tekniker och metoder inom inriktningen.