Finsnickeri 1 Kurskod: HAVFIN01 Poäng: 200

Kursen finsnickeri 1 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3–4 och 8–9. I kursen behandlas utökade grundkunskaper i ämnet.