Kost och hälsa Kurskod: HALKOC0 Poäng: 100

Kursen kost och hälsa omfattar punkterna 1–2, 4–5, 8 och 9 under rubriken Ämnets syfte.