Grundläggande vård och omsorg Kurskod: GRUGRD0 Poäng: 100

Kursen grundläggande vård och omsorg omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.