Geografi 2 Kurskod: GEOGEO02 Poäng: 100

Kursen geografi 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.