Fysik 3 Kurskod: FYSFYS03 Poäng: 100

Kursen fysik 3 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.