Fysik 2 Kurskod: FYSFYS02 Poäng: 100

Kursen fysik 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.