Fysik 1a Kurskod: FYSFYS01a Poäng: 150

Kursen fysik 1a omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.