Drift och underhåll av fritidsanläggningar Kurskod: FRIDRF0 Poäng: 100

Kursen drift och underhåll av fritidsanläggningar omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.