Fotografisk bild 2 Kurskod: FOTFOT02 Poäng: 100

Kursen fotografisk bild 2 omfattar punkterna 1 och 3–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3–8. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.