Flerbränslefordon Kurskod: FLEFLR0 Poäng: 100

Kursen flerbränslefordon omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.