Flerbränslefordonsteknik Ämneskod: FLE

Ämnet flerbränslefordonsteknik behandlar funktion hos samt felsökning, diagnostisering och reparationer av olika flerbränslesystem och deras kringutrustning i fordon.