Fiskevård 3 Kurskod: FIKFIS03 Poäng: 100

Kursen fiskevård 3 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.