Fastighetsservice – VVS Kurskod: FASFAE0 Poäng: 100

Kursen fastighetsservice – VVS omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.