Ljus- och bildproduktionsteknik Kurskod: EVELJS0 Poäng: 100

Kursen ljus- och bildproduktionsteknik omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ljus- och bildproduktionsteknik.