Bild- och ljudanläggningar Kurskod: ELOBID0 Poäng: 100

Kursen bild- och ljudanläggningar omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.