Praktisk ellära Kurskod: ELLPRA0 Poäng: 100

Kursen praktisk ellära omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.