Ellära 2 Kurskod: ELLELL02 Poäng: 100

Kursen ellära 2 omfattar punkterna 3–4 och 6–7 under rubriken Ämnets syfte.