Elkraft och traktion – spårfordon Ämneskod: ELF

Ämnet elkraft och traktion – spårfordon behandlar olika typer av elmotorer och deras egenskaper samt olika kraft- och drivsystem i spårfordon. Ämnet behandlar också principer för styrning och utrustning för kraftförsörjning av spårfordons hjälpkraftsystem och traktion.