Högspänningsnät Kurskod: ELDHÖG0 Poäng: 100

Kursen högspänningsnät omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.