El- och hybridfordonsteknik Ämneskod: ELC

Ämnet el- och hybridfordonsteknik behandlar funktion samt felsökning och enklare reparationer av el- och hybridfordons elektriska framdrivningssystem. Ämnet behandlar även elsäkerhet vid arbete på eller i närheten av högvoltssystem i el- och hybridfordon.