Sällskapsdjur 1 Kurskod: DJUSÄL01 Poäng: 100

Kursen sällskapsdjur 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 4–5.