Digitalt skapande 2 Kurskod: DIGDIG02 Poäng: 100

Kursen digitalt skapande 2 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 4–5. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.