Design 2 Kurskod: DESDES02 Poäng: 100

Kursen design 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.
I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.