Datorteknik 1b Kurskod: DAODAT01b Poäng: 100

Kursen datorteknik 1b omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.