Dansgestaltning 1 Kurskod: DANDAN01 Poäng: 100

Kursen dansgestaltning 1 omfattar punkterna 1–5 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2 och 4–5.