Däckstjänst 1 Kurskod: DACDAC01 Poäng: 300

Kursen däckstjänst 1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.