Byggstyrning Kurskod: BYPBYG0 Poäng: 100

Kursen byggstyrning omfattar punkterna 3, 5 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte.