Bygg och anläggning 1 Kurskod: BYGBYG01 Poäng: 200

Kursen bygg och anläggning 1 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.