Form Kurskod: BILFOM0 Poäng: 100

Kursen form omfattar punkterna 1­–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i form.