Bevarandebiologi Kurskod: BIGBEA0 Poäng: 100

Kursen bevarandebiologi omfattar punkterna 6–8 under rubriken Ämnets syfte.