Bergarbeten Kurskod: BERBER0 Poäng: 200

Kursen bergarbeten omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.