Skärgårdsnavigation Kurskod: BATSKA0 Poäng: 100

Kursen kustnavigation och säkerhet omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3 och 5.