Anläggning – stensättning Kurskod: ANLANG0 Poäng: 100

Kursen anläggning – stensättning omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.