Anläggningsförare 1 Kurskod: ANAANA01 Poäng: 200

Kursen anläggningsförare 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.