Receptions- och konferensservice Kurskod: ADMREC0 Poäng: 100

Kursen receptions- och konferensservice omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.