Verkstadsteknik – grund Kurskod: VESVER5 Poäng: 100

Kursen verkstadsteknik – grund omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.